Histórico de Lexislación educativa (para descargar en PDF)

Lex_Ed_H_Morado

Esta entrada contén un enlace aos textos en formato PDF dos últimos manuais de lexislación educativa publicados neste blo-gue.
Os ficheiros están protexidos para que non se danen acciden-talmente nin a estrutura nin os enlaces e iso fai que en algúns sistemas os ficheiros non se abran directamente con Micro-soft Edge non actualizado.
Ao clicar sobre a data des-cárgase o libro publicado nese día en formato PDF.
00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000
30/07/2021 20/01/2022 22/02/2022
23/12/2020 26/01/2021 11/03/2021
17/08/2020 08/10/2020 25/11/2020 
12/08/2019 30/08/2019 09/03/2020 
17/04/2019 30/04/2019 17/07/2019
30/08/2018 08/10/2018 17/01/2019
23/04/2018 25/04/2018 24/06/2018
03/02/2018 26/02/2018 10/03/2018
31/08/2017 27/01/2018
12/06/2017 19/06/2017 09/08/2017
04/02/2017 27/03/2017 04/06/2017
10/12/2016 25/12/2016 08/01/2017
02/08/2016 18/08/2016 06/10/2016
24/06/2016 27/06/2016 29/07/2016
05/04/2016 15/04/2016 10/06/2016
O ficheiro en PDF máis antigo do histórico é do 19/05/2002.
Non se enlazan todos os dispoñibles xa que os recursos cos que se mantén este entorno son totalmente privados e finitos.