Lexislación educativa actualizada a 22/04/2023

 Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Manual operativo para a xestión do centro, hipervinculado co texto completo (1886 páxinas).
2. Libro co texto completo das disposicións legais.
3. Versión do libro en formato PDF para descargar.

Histórico de Lexislación educativa (para descargar en PDF)

Lex_Ed_H_Morado

Esta entrada contén un enlace aos textos en formato PDF dos últimos manuais de lexislación educativa publicados neste blo-gue.
Os ficheiros están protexidos para que non se danen acci-dentalmente nin a estrutura nin os enlaces e iso fai que en algúns sistemas os ficheiros non se abran directamente.
Ao clicar sobre a data des-cárgase o libro publicado nese día en formato PDF.
00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000

17/04/2023

22/04/2023

00/00/0000

28/10/2022

12/01/2023

27/02/2023

30/07/2021

20/01/2022

22/02/2022

23/12/2020

26/01/2021

11/03/2021

17/08/2020

08/10/2020

25/11/2020 

12/08/2019

30/08/2019

09/03/2020 

17/04/2019

30/04/2019

17/07/2019

30/08/2018

08/10/2018

17/01/2019

23/04/2018

25/04/2018

24/06/2018

03/02/2018

26/02/2018

10/03/2018

31/08/2017

02/01/2018

27/01/2018

12/06/2017

19/06/2017

09/08/2017

04/02/2017

27/03/2017

04/06/2017

10/12/2016

25/12/2016

08/01/2017

02/08/2016

18/08/2016

06/10/2016

24/06/2016

27/06/2016

29/07/2016

05/04/2016

15/04/2016

10/06/2016

O ficheiro en PDF máis antigo do histórico é do 19/05/2002.
Non se enlazan todos os dispoñibles xa que os recursos cos que se mantén este entorno son totalmente privados e finitos.