Lexislación educativa actualizada a 11/09/2023

 Clique sobre a imaxe adecuada segundo desexe acceder a:
1. Manual operativo para a xestión do centro, hipervinculado co texto completo (1898 páxinas).
2. Libro co texto completo das disposicións legais.
3. Versión do libro en formato PDF para descargar.