Lexislación educativa actualizada a 25/12/2016

Preme sobre a imaxe do manual para navegar por el (son 1670 páxinas).
Lex_Ed_portada
En formato PDF.
Pode abrirse clicando sobre o logotipo inferior.
Pode fallar con Microsoft Edge.
Manual operativo para a xestión do centro, con enlace a todo o texto. Dependendo do equipamento pode tardar 30 segundos en cargarse.
Lex_ed 88 3 v

Cambiouse o Hosting e actualizouse a normativa modificada, borrouse a derrogada, engadíronse enlaces ás disposicións actualizadas, correxíronse erros, ... e actualizouse o resumo operativo... Tamén se actualizou o histórico en formato PDF.

Engadiuse:
Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017. (BOE do 23 de decembro de 2016)